Groźne powikłania po anginie

Nieprawidłowo leczone lub nieleczone ropne zapalenie gardła może prowadzić do groźnych dla zdrowia powikłań u osób w każdym wieku.

Jakie są powikłania po anginie?


Powikłania po anginie możemy podzielić na ogólne i miejscowe lub takie, które mają charakter ropny bądź nieropny. Do powikłań ogólnych zaliczamy paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego, który jest następstwem sepsy oraz zakażenia tkanki i mięśni podskórnych. Choroba ta rozwija się bardzo szybko, a śmiertelność w jej przypadku jest wysoka. Ostre, kłębuszkowe zapalenie nerek jest kolejnym ogólnym powikłaniem, które prowadzi poprzez odkładanie kompleksów immunologicznych do ich uszkodzenia. Sepsa natomiast występuje często jako powikłanie po zapaleniu gardła, a spowodowana jest krążącymi w krwi drobnoustrojami. Wady serca oraz gorączka reumatyczna może być kolejnym powikłaniem nieleczonej anginy. Gorączka ta prowadzi do zapalenia mięśnia sercowego, czy stawów. Ostatnim ogólnym powikłaniem jest martwicze zapalenie powięzi, które prowadzi do martwicy tkanki podskórnej, skóry oraz powięzi powodując objawy wstrząsu toksycznego. Angina (https://www.aptekagalen.pl/blog/angina) jest chorobą, która w każdym jej typie wymaga odpowiedniego leczenia, dlatego nie wolno zwlekać z wizytą do lekarza rodzinnego.

Inne rodzaje powikłań


Do częstych powikłań możemy zaliczyć także: ropień mózgu, zapalenie zatok, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie ucha środkowego.

Jak widzimy nieleczona choroba może skutkować poważnymi powikłaniami, dlatego nie wolno jest jej lekceważyć.