Mieszadło magnetyczne z grzaniem – co to jest i jak działa?

mieszadło magnetyczne z grzaniem

Kiedy myślimy o laboratorium chemicznym, to bardzo często oczami wyobraźni widzimy salę pełną różnych odczynników chemicznych i bardzo zaawansowanego technicznie sprzętu. Owszem jest to prawda, ale trzeba sobie również powiedzieć o tym, że oprócz zaawansowanej techniki, w każdym laboratorium powinien znaleźć się sprzęt, który jest mniej zaawansowany, ale niezbędny.

Mieszadło magnetyczne – co to jest?

mieszadło magnetyczne z grzaniem

Kiedy słyszymy o mieszadle magnetycznym, to wydaje nam się, że jest to urządzenie, które jest zdolne do mieszania cieczy za pomocą pola magnetycznego. Prawdą jest to tylko po części. Faktycznie mieszadło magnetyczne wytwarza zmienne pole magnetyczne, które powoduje mieszanie cieczy, ale dokonuje tego, oddziałując wprost z samą cieczą. Mieszadło magnetyczne do działania potrzebuje mieszadełka, czyli metalicznej pastylki pokrytej teflonem, która umieszczona w roztworze, oddziałuje ze zmieniającym się polem magnetycznym, obraca się i finalnie miesza ciecz.

Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Mieszadło magnetyczne z grzaniem jest to w sumie naturalna konsekwencja tego, że powstało mieszadło magnetyczne w ogóle. Przede wszystkim element, który wytwarza pole magnetyczne, jest też tym, na którym stawiamy naczynie, więc nie ma większego problemu, aby za pomocą powierzchni styku dostarczać również energię cieplną. W chemii pożądane jest bardzo często, aby podgrzać roztwór, ponieważ wówczas reakcje przebiegają szybciej, a czasem sprawniej. Czasem potrzebujemy zrobić to samo doświadczenie, ale w różnych temperaturach.