Nasiona feminizowane dawniej i dziś

nasiona feminizowane

Jeszcze do niedawna, jeżeli ktoś zajmował się uprawianiem marihuany z nasion, za każdym razem istniało 50 procentowe prawdopodobieństwo, iż dana roślina będzie płci męskiej. Niemniej jednak jak widoków, wyłącznie rośliny żeńskie marihuany potrafią wytwarzać pąki z dużą ilością kannabinoidów, takich jak CBD oraz THC. Dlatego też obecnie wytwarza się tylko nasiona marihuany feminizowane. Jak wyglądał ten proces dawniej? Jak nasiona feminizowane powstają dzisiaj? 

Feminizowane nasiona – jak uzyskiwało się je dawniej? 

Dawniej nasiona feminizowane, uzyskiwane były głównie poprzez skrzyżowanie ze sobą dwóch osobników żeńskich, co doprowadzało do stymulacji wytwarzania pręcików. Taka metoda, nie dawała jednakże pełnej gwarancji powodzenia na dłuższą metę, gdyż większość spośród wyhodowanych dzięki temu roślin dziedziczyła niestety obojnactwo. 

Jak proces feminizacji przebiega dzisiaj? 

Obecna nauka umożliwia hodowanie nasion feminizowanych z małym prawdopodobieństwem ewentualnego niepowodzenia. Najbardziej popularne dzisiaj metody, dają nam pewność uzyskania wydajnych i zdrowych nasion feminizowanych. Najpopularniejszymi metodami są: sztuczne zapylenie żeńskich roślin, dzięki podaniu im inhibitorów etylenu i rodelizacja. Ta ostatnia, jest bardzo tanią i łatwą metodą, niemniej obciąża ją pewien margines błędu, z uwagi na co nie jest zawsze skuteczna. Opiera się ona na sztucznej manipulacji zewnętrznymi warunkami, jak chociażby temperatura czy światło. Cel stanowi zatrzymanie procesu kwitnienia na tak długu czas, żeby roślina nie zaczęła wytwarzać swojego pyłku.